Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2014

truskawka23
Nie rezygnuj ze mnie.
— proszę...
Reposted fromtereseek tereseek viamarmoladaaa marmoladaaa
7175 dc19 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamarmoladaaa marmoladaaa

June 09 2014

8191 1d8e 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasamozatrucie samozatrucie
truskawka23
0369 be70
Reposted fromlaaadyinblack laaadyinblack viaIzzy721 Izzy721
truskawka23
8608 6cd2
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viamarmoladaaa marmoladaaa
truskawka23
Pan był tylko jeden.
Reposted fromdozylnie dozylnie

June 07 2014

truskawka23
6695 89f7 500

June 05 2014

truskawka23
Każdy dzień daje mi 1 powód do tego aby przejsc do drugiego świata...
truskawka23
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się.
— W. Churchill
Reposted fromcreure creure viamarmoladaaa marmoladaaa

June 04 2014

8126 13cf
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaboli boli
9442 0db1
Reposted fromkniepuder kniepuder viaboli boli

June 02 2014

cutee | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viamarmoladaaa marmoladaaa
truskawka23
0445 0934
Reposted fromdredziara dredziara viamarmoladaaa marmoladaaa
truskawka23
8826 90cf
Reposted fromznikajac znikajac viamarmoladaaa marmoladaaa

June 01 2014

truskawka23
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromswojszlak swojszlak viamarmoladaaa marmoladaaa

May 31 2014

truskawka23
0839 48b4
Reposted from21gramow 21gramow viaIzzy721 Izzy721
truskawka23
1550 524f 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viaboli boli
truskawka23
8283 7997 500
Biała Róża- Jest to symbol Niewinności, Czystości oraz Skromności oznaczają Młodą Miłość, Białą Róża to także Prawda i Szacunek..
truskawka23
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaIzzy721 Izzy721
truskawka23
Wróć MAMOO !
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl